Hvad betyder ROAS?

ROAS er et vigtigt begreb inden for digital marketing, og kan være sigende for hvordan betalte annonceringskampagner performer i forhold til individuelle omkostninger. ROAS er en regneformel, som skaber en forståelse af afkast på enkelte kampagner efter omkostningerne på kampagnerne er trukket fra den indkomst, du har tjent.

Hvad betyder ROAS?

Hvad står ROAS for?

ROAS er en forkortelse for ‘Return On Ad Spend’. På dansk kan man oversætte det til at være afkastet af marketinginitiativer.

Return On Ad Spend

Derfor er ROAS vigtigt for digital marketing

Hvorfor arbejder vi med ROAS?